DogVitality

dogVitality™ er et norskutviklet, patentert produkt som fremmer helse, vitalitet og ytelse hos hunder. Produktet er godkjent som "ikke doping" av Statens Dyrehelsetilsyn.

dogVitality™  består av : 
•Vitaminiserte salter av organiske syrer (pulver)
•Vitaminiserte salter av organiske syrer formulert 
inn i Omega 3 (flytende)
Brosjyre (pdf)

Brev fra
Mattilsynet
(pdf)
Godkjenning fra
Dyrehelsetilsynet
(pdf)
Link til DogVitality

 

Slik bestiller du DogVitality:

Ring Trond på tlf.: 72832255- mob.: 91382206
eller e-post: trond@ulvebo.com

Du kan også bestille via bestillingsskjema her.